Blisko 4 miliony złotych kosztować będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków w Burkacie. Inwestycja zostanie dofinansowana środkami unijnymi.

Wójt gminy Działdowo Paweł Cieśliński podpisał z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w Burkacie. Do złożenia podpisów doszło 26 października w Olsztynie. Dzięki realizacji inwestycji na terenie Burkatu powstanie system kanalizacji o łącznej długości ok. 5,3 km. Całkowita wartość zadania wynosi 3,9 mln zł. Połowę tej kwoty gmina pokryje z własnego budżetu. Szacuje się, iż inwestycja będzie gotowa w pierwszej połowie 2018 roku.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!