Rezygnacja z dobrowolnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów, obniżenie stawki żywieniowej dla pacjentów czy próba zwiększenia przychodów z działalności komercyjnej – w taki sposób władze działdowskiego szpitala chcą walczyć z problemami finansowymi jednostki. O swoich zamiarach poinformowały w programie naprawczym, który przedstawiły władzom powiatu.

Po dobrym roku 2015, kiedy to działdowski szpital zamknął swój budżet z nadwyżką w wysokości ok. 12 tys. zł, przyszedł słabszy czas. Rok 2016 SPZOZ w Działdowie zakończył z ujemnym wynikiem finansowym – blisko 300 tys. zł. Ma on zostać pokryty we własnym zakresie, z przychodów z lat przyszłych. Aby to osiągnąć, trzeba ciąć koszty i szukać nowych rozwiązań. Swoje propozycje władze szpitala zaprezentowały w programie naprawczym, który zatwierdził Zarząd Powiatu Działdowskiego.

Analiza finansowa
Przychody działdowskiego szpitala niemal w całości pochodzą ze środków publicznych, a konkretnie z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Inne przychody generowały usługi diagnostyczne dla osób fizycznych oraz innych placówek medycznych bądź lecznicze dla osób nieubezpieczonych, a także najem pomieszczeń. W ubiegłym roku przychody z podstawowej działalności medycznej wynosiły 46 729 780,70 zł, z pozostałej działalności medycznej 918 373,59 zł, zaś z działalności pozostałej 295 725,81 zł. Dało to łącznie 47 944 244,10 zł przychodu. Kwota ta była niemal 1,45 mln zł wyższa od przychodów w roku 2015. Było to spowodowane głównie dodatkowymi wpływami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Koszty działalności operacyjnej w 2016 roku kształtowały się następująco: amortyzacja (1 587 873,30 zł), zużycie materiałów i energii (9 379 782,62 zł), usługi obce (13 669 078,94 zł), wynagrodzenia (20 081 917,60 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (4 724 828,56 zł), podatki i opłaty (122 772,50 zł), pozostałe koszty rodzajowe (681 133,04 zł), oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (46 722,28 zł). Wszystko dało łączną sumę 50 294 108,84 zł. Koszty operacyjne w stosunku do 2015 roku wzrosły o 5 proc., w tym zużycie materiałów i energii o 113 tys. zł, amortyzacja o 283 tys. zł. W tym samym okresie wynagrodzenia wzrosły o 6 proc. i stanowią około 40 proc. wszystkich kosztów. Warto dodać, że na koniec 2016 roku wielkość zobowiązań krótkoterminowych działdowskiego szpitala wynosiła 6 675 456,77 zł i była większa o 939 861,08 zł od 2015 roku. – Analizując jednak stan zobowiązań i stan należności można stwierdzić, że kształtują się na bezpiecznym poziomie, gdyż w przeszło 95 proc. zobowiązania znajdują się w pokryciu należności należnych jednostce – czytamy w dokumencie.

Zmiany w odpisach i tańsze jedzenie
Władze szpitala robią teraz wszystko, aby wyjść na prostą. Pierwszym pomysłem na cięcie kosztów jest rezygnacja z dobrowolnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów oraz osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Ta propozycja ma wejść w życie od przyszłego roku i dać oszczędności przy obecnym poziomie zatrudnienia ok. 33 tys. zł.

Więcej w aktualnym wydaniu TD. 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!