Zagrożenie zarażeniem wirusem ASF (afrykański pomór świń) na terenie Polski jest nadal aktualne. Policja, Inspekcja Weterynaryjna, Sanepid, Straż Rybacka a także Straż Leśna prowadzą wspólne działania pod kątem wykrywania i eliminacji nieprawidłowości w zakresie przewozu zwierząt, obrotu i handlu mięsem oraz wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Odbyły się one m.in. na terenie powiatu działdowskiego.

Wirus może bardzo szybko się rozprzestrzeniać między poszczególnymi gospodarstwami przez kontakt bezpośredni z zarażoną zwierzyną jak i pośrednio przez osoby odwiedzające gospodarstwa, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz karmienie zwierząt odpadami z gospodarstwa domowego. Kontrola miejsc, gdzie dochodzi do sprzedaży i obrotu towarami pochodzenia zwierzęcego, stanowi jeden z elementów wspólnych działań policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Inspektoratu Weterynarii. W działaniach, które zostały przeprowadzone w dniach od 25 do 26 stycznia, uczestniczyła również Straż Rybacka. Na targowiskach miejskich w Lidzbarku i Działdowie kontrolowano m.in. punkty sprzedaży mięsa, zwierząt oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem spełniania przepisów i wymogów prawnych w tym zakresie.

Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości zarówno pod kątem wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak i weterynaryjnych. Brak dokumentu potwierdzającego rejestrację działalności na sprzedaż bezpośrednią drobiu, nieokazanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami, niezachowanie właściwych warunków sanitarnych przy sprzedaży bezpośredniej drobiu i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także nieokazanie handlowego dokumentu odnośnie pochodzenia wyrobów mięsnych, brak ciepłej, zimnej wody bieżącej i niezachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego to tylko niektóre ze stwierdzonych nieprawidłowości. Na osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne. Osoby te zostały również poinformowane o dalszej procedurze i wynikających z czynności pokontrolnych konsekwencjach, a także odpowiedzialności za zaistniałe nieprawidłowości. W dwóch przypadkach zastosowano pouczenie wynikające z uchybień pod kątem przepisów dotyczących ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów powiązanych.

Policja przypomina o obowiązkach wynikających z posiadania zwierząt gospodarskich, w tym świń i właściwego ich chowu, jak również odnośnie prowadzenia sprzedaży zwierząt i wyrobów pochodzenia zwierzęcego.
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kolejne kontrole w kierunku ASF. Odbędą się one na drogach, targowiskach, a także w punktach gastronomicznych.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!