Ponad 16 milionów dofinansowania trafi do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Kwota ta przeznaczona zostanie na dwie inwestycje, których wartość to blisko 30 mln zł.

Umowy podpisano w środę, 29 sierpnia w siedzibie związku. Sygnowali je marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin oraz przewodniczący zarządu EZG „Działdowszczyzna” Kazimierz Kordecki. Wszystko odbywało się w obecności pozostałych członków zarządu związku.

Pierwszy projekt związany jest z modernizacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie. Projekt polega na rozbudowie zakładu utylizacji nieczystości składowiska odpadów stałych o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych. Realizowany będzie na istniejącej kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 11,3 mln zł, z czego 6,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

Drugi zaś dotyczy modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę obiektu sortowni oraz modernizację linii technologicznej do sortowania. Budynek sortowni powiększy się o ponad 1 tys. m kw. Całkowita wartość projektu to 18 mln zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 10 mln zł.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!