W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się noworoczne spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych. Obok przedstawicieli gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli udział w nim wzięły władze gminy, skarbnik oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę i przekazania dyrektorom certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji 2017”, którym gmina została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego konkursu. Ideą programu jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji. Oficjalne wyniki ogłoszono w grudniu podczas gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Nasza gmina po raz kolejny została doceniona. Podczas certyfikacji były brane pod uwagę obiektywne dane, więc to, że jesteśmy efektywni i obowiązki ustawowe uzupełniamy oryginalnymi pomysłami oświatowymi, nie jest jedynie opinią. Dowodzą tego nie tylko wyróżnienia, ale przede wszystkim faktycznie realizowana polityka oświatowa. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Podczas spotkania zaprezentowano zaplanowane zadania inwestycyjne związane z oświatą. W tym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Słupie, Wąpiersku, Bryńsku oraz wyczekiwana przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Za blisko 150 tysięcy zł zagospodarowany zostanie teren przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Prawie 50 tysięcy zł będzie kosztował plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów. W tym roku również Szkoła Podstawowa w Kiełpinach i Szkoła Podstawowa w Słupie doczekają się realizacji bardzo dużej inwestycji, jaką jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Przy najnowszej placówce oświatowej w gminie, jaką jest żłobek, przebudowany zostanie wjazd i utworzony parking.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!