Gmina Rybno znalazła się w gronie jednostek samorządowych, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu wieloletniego "SENIOR+ " na lata 2015-2020.

Samorząd otrzyma łącznie dofinansowanie w kwocie blisko 410 tys. zł na utworzenie Klubu "SENIOR+" w Szczuplinach oraz Dziennego Domu „Senior +” w Jeglii. Wcześniej podobne dofinansowanie gmina otrzymała na świetlicę wiejską w Dębieniu. W ramach planowanych działań przewiduje się skierowanie do seniorów oferty uwzględniającej ich potrzeby w szczególności prozdrowotne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjne.
W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowe wnętrza i elementów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Szczuplinach oraz świetlicy wiejskiej w Jeglii. Przewidywany zakres robót obejmować będzie izolację ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego oraz remont ścian poprzez odnowienie powłok malarskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji elektrycznej i grzewczej. Dodatkowo do każdego obiektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!