Blisko milion złotych dofinansowań pozyskała gmina Rybno na prace remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. W obiekcie realizowane są obecnie cztery inwestycje, a pieniądze na ich wykonanie pochodzą z programów unijnych oraz rządowych.

W ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach” wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę grzejników z termostatami oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Ponadto na budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna umożliwiająca pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Całkowity koszt inwestycji wynosi 299.445,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 237.637,96 zł. Roboty zaplanowane są do końca grudnia br. Wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Hart-Bud Marek Kowalkowski. Kolejna inwestycja pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach” współfinansowana jest ze środków budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego. Całkowita wartość zadania to 66 011,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu wojewody w kwocie 30.453,00 zł. W efekcie zostaną zaadaptowane do użytkowania pomieszczenia dydaktyczne spełniające wymagania funkcjonalne-użytkowe oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z obowiązujących przepisów przyjętych dla obiektów pełniących funkcję edukacyjną, kulturalno-naukową i wychowawczą, stwarzające dobre warunki do nauki oraz kształtowania funkcji poznawczych. Wykonawcą inwestycji jest Firma KIM Sp. z o. o. Ponadto realizowana jest budowa sali sportowej przy szkole. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęcie prac planowane jest na trzeci kwartał 2018 r. Przy Szkole Podstawowej w Koszelewach powstanie sala sportowa z zapleczem socjalno-użytkowym wraz z kompletnym wyposażeniem. Całkowity koszt 844.151,82 zł, w tym dofinansowanie 698.071,90 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska. Równocześnie trwają prace związane z przebudową biblioteki szkolnej w celu utworzenia miejsca na gabinet dla pedagoga szkolnego i gabinet profilaktyki zdrowotnej. Planowany koszt zadania wynosi 9.000,00 zł. Prace adaptacyjne wykonywane są przez pracowników robót interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Gminy Rybno.

Łączny koszt wszystkich inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego dofinansowania wynoszą ponad 966 tys. zł, co stanowi 79 proc.

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!